Homepage

Přírodní rezervace Mokřadlo

Správa CHKO Železné hory vyhlásila přírodní rezervaci Mokřadlo. Přírodní rezervace zasahuje do katastrálních území Podmoklany, Sloupno a Bezděkov. Důvodem ochrany je zachování rozsáhlých mokřadů v ploché nivě Cerhovky s výskytem typických druhů rostlin (všivec lesní, všivec bahenní, hladýš pruský) a živočichů (užovka obojková, chřástal vodní, čírka obecná, moudivláček lužní).

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 07.08.2004 v 00:41 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz