Homepage

Historie obce Leskovec nad Moravicí

Historie obce Leskovec nad Moravicí. Obec, patřící k nejstarším sídlištím Jeseníků, je nazvána v zakládací listině z roku 1224 Lechsdorf. Za dobu existence byl název obce mnohokrát měněn, jmenovala se též Špachov nebo Spachendorf. V roce 1320 přechází Leskovec do majetku opavského knížete Mikuláše II.. Roku 1377 při rozdělení opavského území mezi syny Mikuláše II. připadl Benešov s větším počtem vesnic - mezi nimi také Leskovec - Janu I. Za husitských válek byla vesnice těžce zkoušena, mnoho obyvatel usmrceno, mnoho odvlečeno. V letech 1474-76 úpěl kraj za těžkých bojů mezi uherským králem Matyášem Korvínem a polským Kazimírem I. Od r. 1623 přechází obec do trvalého majetku rodu Lichtensteinů. V období třicetileté války krajem procházela různá vojska, která pustošila zem, okrádala a soužila obyvatelstvo. V červenci roku 1850 proběhly v Leskovci poprvé volby představeného obce, 2 obecních radních a 9 členů výboru, kteří měli pro příští období tří let řídit osudy obce. Po roce 1945 byla obec dosídlena obyvatelstvem ze všech koutů republiky, nejvíce z Valašska , Ostravska, Slovenska a z Hané.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Soběslav Sedláček (Obec Leskovec nad Moravicí) org. 56, 28.07.2004 v 12:02 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz