Homepage

Historie firmy Denas Color a.s.

Historie firmy Denas Color a.s.

Dne 12. března 1991 vznikla zápisem do obchodního rejstříku společnost DENAS s. r. o. se sídlem ve Studénce, kterou založili 4 společníci se záměrem provádět výškové práce, natěračské práce a obchodní činnost.

K 1. květnu 1993 společnost DENAS s. r. o. odkoupila od společnosti LEPAŘ Opava výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot pro stavební účely. V následujícím roce byla výroba nátěrových hmot přenesena do Bílovce a dne 8. listopadu 1994 DENAS s. r. o. zakládá společnost DENAS COLOR a. s. jejiž hlavním předmětem podnikání je výroba vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel.

Předmětem podnikání společnosti jsou tyto činnosti:

- výroba vodou ředitelných nátěrových hmot
- stavební práce ve výškách s horolezeckou a speleologickou technikou
- malířské a natěračské práce
- povrchové úpravy
- provádění izolací proti vlhkosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Převzatá výroba představovala především nátěrové hmoty určené pro stavebnictví s použitím v interiérech a exteriérech. Stávající sortiment nabízel 12 druhů vodou ředitelných nátěrových hmot. V roce 1995 společnost zahájila práce na vývoji rozsáhlé skupiny nátěrových hmot na ocelové a železobetonové konstrukce, dřevo a nátěrové hmoty pro různá odvětví kovoprůmyslu. Výsledkem vývojových prací bylo uvedení na trh 12-ti nových nátěrových hmot. Po úspěšném zavedení výrobků se vývoj ve firmě nezastavil, ale naopak byl impulsem pro další rozšíření výrobního programu o nové nátěrové hmoty, které se postupně zavádějí do výroby.

Neodmyslitelnou součástí činnosti DENAS COLOR a.s. je provádění nátěrů, tryskání a metalizace. K těmto účelů vlastní firma specializovaná pracoviště vybavená nejmodernější technologií. S ohledem na požadavky zákazníků provádí aplikace také na celém území České republiky.

V současné době firma úspěšně pokračuje ve svých podnikatelských aktivitách a neustále se rozšiřuje jak v oblasti výroby tak v oblasti provádění povrchových úprav, o čemž svědčí i každoročně stoupající objem výroby.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.DenasColor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 28.06.2004 v 14:28 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz