Homepage

Historie knihovny Bojkovice v datech

První knihovnu v Bojkovicích měl "Slovanský čtenářsko - pěvecký spolek Světlov", činnost byla oficiálně zahájena 13. 9. 1867. Dne 1. října 1887 se název spolku mění na "Čtenářský a vzdělávací spolek Svatopluk".


Další změn v názvu se stala v roce 1904 vzdělávací spolek Svatopluk se mění na Občanskou besedu, která má vlastní knihovnu s 350 svazky.
V roce 1904 vzniká i nový vzdělávací spolek Sokol, který buduje knihovnu pro své členy. V roce 1915 otvírá svůj stánek kultury Vladislav Buňata. Funkcí veřejné knihovny s 1435 svazky byla pověřena knihovna Občanské besedy. Od roku 1949 vede knihovnu učitel Miroslav Guryča, knihovna je umístěna ve staré budově obecního hostince, v lednu 1954 se stěhuje do domu Richarda Sedláře v na Podkostelí. V roce 1955 knihovnu přebírá Anna Otřísalová a v roce 1965 se knihovna stěhuje do domu Aloise Ficka.

Od 1. ledna 1967 byla Anna Otřísalová přijata do pracovního poměru s úvazkem 0,5, knihovna se stává knihovnou profesionální /spadá pod Okresní knihovnu v Uherském Hradišti/.

Od 1. ledna 1969 je pracovní úvazek zvýšen z 0,5 na celý, a tím je knihovna plně profesionalizovaná, zároveň je pověřená funkcí střediskové knihovny, metodicky řídí a vede knihovny regionu.

Od 1. května 1969 se knihovna stěhuje do prostor nové přístavby MěstNV, 1. července nastoupila nová knihovnice Božena Ryzová, 21. prosince 1976 se knihovnicí stává Marta Zábojníková. Knihovna byla několikrát přestěhována, nad poštu a později na kulturní dům. Od listopadu 2003 sídlí městská knihovna v Domě s pečovatelskou službou na Tovární ulici. Po smrti Marty Zábojníkové nastupuje 7. května 2002 knihovnice Božena Gajdová.

Od 1. ledna 2003 knihovnu přebírá Městský úřad Bojkovice.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bojkovice.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.05.2005 v 17:16 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz