Homepage

Mateřská škola Na Pískách

Zaměření mateřské školy:

Ve výchovně vzdělávací práci vycházíme z mimořádného vybavení naší mateřské školy tělocvičnou, saunou a školní zahradou s dětským i dopravním hřištěm. Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj pohybových aktivit a podpory zdraví dětí, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Neopomíjíme ale ani ostatní oblasti rozvoje dětí.
V oblasti řečového vývoje pro dětí se špatnou výslovností, spolupracujeme s paní logopedkou ... Kõlnerovou.
Rozvíjíme komunikativní schopnosti mezi dětmi i dospělými, poznávací schopnosti, představivost i fantazii dětí.
Důležitou součástí práce zaměstnanců v naší mateřské škole je spolupráce s rodiči dětí, vzájemné pochopení a začlenění rodičů do činnosti školy.

Ve spolupráci s rodiči tradičně pořádáme tyto školní akce:
- drakiádu s opékáním párků
- mikulášskou nadílku
- vánoční besídku
- maškarní ples
- den otevřených dveří v mateřské škole
- besídku ke Dni matek
- školní výlet pro děti a rodiče
- Dětský den a rozloučení se školáky

Pro děti, dle zájmu rodičů připravujeme:
- výuku anglického jazyka
- plavecký výcvik
- pobyty dětí ve škole v přírodě
- dětské školní výlety za poznáním
- návštěvu kulturních akcí pro děti

Mateřská škola spolupracuje se:
- Základní školou v Záblatí
- Základní uměleckou školou v Bohumíně
- Divadlem loutek v Ostravě

Poplatky v mateřské škole:

Školné v mateřské škole (určuje vyhláška města ) činí:
- při pravidelné docházce: 300,- Kč / měsíc
- při nepravidelné docházce (5 dnů při MD): 100,- Kč / měsíc

Stravné v mateřské škole činí:
-u celodenních dětí: 17.-Kč / den
-u polodenních dětí: 15,-Kč / den
Stravné u dětí ze základní školy: 17,-Kč/den

Personál MŠ:

ředitelka: Šímová Dana
učitelka: Dobrocká Jana
školnice: Zámečníková Tamara
topič: Lindner Miroslav
vedoucí školní kuchyně: Blahoutová Kristína
hlavní kuchařka: Krupová Vanda
pomocná kuchařka: Melicharová Ivana

Zápis do mateřské školy:

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2,5 let věku, nutné je potvrzení dětské lékařky, že dítě je schopno navštěvovat mateřskou školu a účastnit se jejího programu (saunování, plavání, pobyt ve škole v přírodě...) a zároveň, že je řádně očkováno.
Zápis do mateřské školy je vyhlašován jednou ročně v jarních měsících (březen -duben), mimořádně lze děti přijmout jen v případě nenaplnění kapacity školy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mateřská škola Na Pískách
Na Pískách 70
735 81 Bohumín - Záblatí
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 035 010

LOKALIZACE


Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.05.2004 v 10:08 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz