Homepage

Historie obce Ctidružice

Ctidružice jsou poprvé připomínány v roce 1365, kdy Jiří z Lichtenburka, který dostal od markraběte Jana v léno hrad Bítov, přikoupil od Protivy ze Ctidružic část stejnojmenné osady.
Vynikající česko-moravský rod pánů z Lichtenburka držel pak Ctidružice až do roku 1579.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 28.05.2004 v 14:18 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz