Homepage

Historie obce Mašovice

Samotné založení obce Mašovice se vztahuje k roku 1046.
Konkrétní zmínka o obci pochází z roku 1052, kdy kníže Břetislav I. daroval mezi jinými statky obec Mašovice staroboleslavské kapitule.
V roce 1252 Přemysl Otakar II. ještě jako markrabě moravský daroval část Mašovic Hradišťskému proboštství a to ke kostelu sv. Hipollita.
Po porážce Přemysla Otakara II. u Suchých Krůt na Moravském poli, byla obec vypleněna jednotkami Rudolfa I. Habsburského.

Po třicetileté válce dochází k rozkvětu obce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 28.05.2004 v 13:18 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz