Homepage

Byrtus Jan

Byrtus Jan

narozen: 1935, Mosty u Jablunkova zemřel: 1992, Ostrava

umělecký fotograf, dekoratér, dokumentarista
Místa působení
Český Těšín, Třinec

Pocházel z rázovitého již. Těšínska, v němž se stýká malebná krajina Beskyd se severozáp. Slovenskem a přilehlým Polskem. Toto kouzelné prostředí zanechalo hluboký vliv na jeho představivost a estetické myšlení. Vystudoval průmyslovou školu v Bystřici pod Hostýnem, pak vystřídal několik zaměstnání, než definitivně zakotvil u své životní profese. Většinu života prožil v Českém Těšíně.

K profesionální fotografii se dostal po nastoupení na místo fotografa (dokumentaristy) do Třineckých železáren (1966), kde setrval až do neočekávaného skonu. Zde začala jeho umělecká činnost. Talent i velká pracovitost ho přivedly k žádoucím teoretickým vědomostem a k dokonalému zvládnutí techniky. Byrtusovy schopnosti objevil významný fotograf Václav Jírů, jehož zásluhou vstoupil do povědomí odborné veřejnosti. Jan Byrtus se zabýval různými oblastmi fotografie, zpočátku převážně ve smyslu dokumentačním, později se stále více zaměřoval na přírodní prostředí, krajinu a pracovní motivy.

Vlastní životní filozofii nalézal v organické jednotě mezi životem a přírodou. Některé jeho fotografické soubory vznikaly celá léta, než se jim dostalo výstavního zveřejnění: Hutní proměny, 1966; Cikáni, 1967; Hutě a hutníci, 1973; Třpyt v trávě, 1975; Člověk a ocel, 1978; Můj kraj, 1978; Planeta Země, 1980; Prales Mionší, 1982; Beskydy, 1982; Tváří v tvář přírodě, 1989; Les, 1992 a Jeseníky (nedokončeno). Podílel se na desítkách výstav u nás i v zahraničí. Své práce publikoval ve více než padesáti českých, slovenských i zahraničních odborných a uměleckých časopisech, výtvarně spolupracoval při tvorbě nejrůznějších publikací. Dekorativně se uplatnil v estetizaci četných veřejných objektů - hotel Visalaje v Beskydách, 1972; vstupní hala Uničovských strojíren, 1972; Základní škola v Českém Těšíně, 1976; českotěšínské gymnázium, 1985 aj. Hodně času věnoval organizátorské práci v amatérské fotografii a ve Svazu českých fotografů. Jeho fotografie stále vycházejí v reg. česopisech (Těšínsko) i v nejnovějších publikacích (Havířov 1995). Jan Byrtus byl nejen hloubavým člověkem, ale též poctivým a osobitým umělcem, jehož dílo je úzce spjato s regionem Těšínska a Ostravska.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 18.05.2004 v 12:37 hodin

Copyright 2000-2019 © ViditelnyMacek.cz