Homepage

Hrobka rodu Žerotínů

Hrobka rodu Žerotínů, kterou nechal při stavbě kostela postavit František Josef ze Žerotína, je poslední hrobkou šlechtického rodu, který svůj původ odvozoval od Bluda z Bludova.

Je to vně i uvnitř jednoduchá stavba o čtyřech zamřížovaných obloukových oknech. Empírový vchod je rovněž prostý, ale vkusný. Ve stěně pod sakristií je rozloženo 12 výklenků pro rakve. Na jižní zeď krypty byl vložen starý erb žerotínský, jenž byl uschován na faře a není známo, kde byl původně umístěn.

V roce 1842 byly do této hrobky přeneseny ostatky Žerotínů z Brandýsa nad Orlicí. Odpočívají tu kosti slavného Karla st. ze Žerotína a jeho obou rodičů, báby, tří manželek ( zvláště připomínáme Kateřinu z Vajdštejna, sestru slavného vojevůdce ) a též jeho sestry a jiných příbuzných. V prosinci 1934 sem byl pochován poslední mužský potomek moravských Žerotínů Karel Emanuel (1850 - 1934), místodržitel moravský.
V hrobce nalezly místo posledního odpočinku i dvě ze tří dcer posledního Žerotína (Gabriela +1982 a Helena +1985).Karel rytíř z Mornsteinů a roku 1985 Marie Helena z Mornsteinů, rozená Žerotínová.

Hrobka byla v letech 1992 - 96 zrekonstruována.

Hrobka přiléhá ke kostelu sv. Jiří a je přístupná na požádání u p. Strakové, která bydlí vedle.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bludov.cz

AKTUALIZACE: Lucie Krejčí (Regionální a městské informační centrum v Šumperku) org. 49, 23.04.2004 v 10:25 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz