Homepage

Naučná stezka Kladecko

Zřizovatel: Okresní úřad Prostějov

Délka: 8 km

Počet zastavení: 12

Dostupnost: Naučná stezka je dostupná za zastávky Šubířov, kde z železniční stanice vede žlutá turistická značka. Stezka končí v obci Jesenec (BUS a VLAK), na zelené turistické značce. Naučná stezka Kladecko je dostupná pěšky a na horském kole. Je středně fyzicky náročná, má charakter pěší turistické stezky po nezpevněných lesních a polních cestách.

Vyhlídkovou jízdu překrásným Nectavským údolím je možno zpestřit výstupem na ploché hřbety Ludmírovské vrchoviny. Můžete navštívit místa zaniklého dobývání a zpracování železné rudy, bývalé osady a lokality výskytu pozoruhodné mokřadní květeny.
Hluboké údolí říčky mokřadní louky a bažiny s typickou vlhkomilnou květenou.

Stará obchodní cesta podél Romže byla spojnicí mezi Hanou a Malou Hanou už v době Keltů. Nálezy z této doby jsou např. bronzové a železné výrobky, mince a keramika.

Vulkanické horniny obsahují několi málo mocných poloh magnetithematitových železných rud, které se v minulosti na několika místech dobývaly. V Roudných bylo živo v letech 1709 až 1729, kdy se zde v šesti šachtách dolovala železná ruda (hematit). Nejvýnosnější byly šachty sv. Trojice a sv. Kryštofa, dále sv. Bernarda a sv. Jana Nepomuckého. V Roudných lze nalézt značné kusy železné rudy, mnohdy i s vtroušeným červeným jaspisem.


Zastavení - km - název zastavení

Zastavení 1 0 km Vítáme Vás
Zastavení 2 1 km Nectavské údolí
Zastavení 3 2 km Údolí Bělé
Zastavení 4 2,5 km z historie kraje
Zastavení 5 3 km Les
Zastavení 6 4 km Strom v krajině
Zastavení 7 4,5 km Krajina
Zastavení 8 5 km Geologie
Zastavení 9 5,5 km Roudenská cesta
Zastavení 10 7 km Vápencové skály
Zastavení 11 7,5 km Osídlení
Zastavení 12 8 km Jesenec


Další informace:

Městský úřad Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice
tel.: 582 401 490
e-mail: jana.kucerova@konice.cz

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-olomoucky.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.04.2004 v 11:04 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz