Homepage

Řád německých rytířů

Řád německých rytířů

Řád německých rytířů byl založen v roce 1190 v Palestině. Karlovu Studánku získal po konfiskaci spojené s porážkou českých stavů na Bílé Hoře v roce 1620.

V historii Karlovy Studánky sehrávala důležitou roli osada s vysokými pecemi na tavení železa, založená roku 1703 velmistrem Řádu německých rytířů Ludvíkem, na jehož počest byla pojmenována blízká sousední obec Ludvíkov. Po založení lázní v roce 1785 a výstavbě prvních dřevěných budov koncem 18.století si zájem a příliv pacientů v 19. století vyžádal výstavbu zděných léčebných domů.

V roce 1803 bylo toto léčebné místo přejmenováno na počest velmistra Řádu, habsburského arcivévody Karla Ludvíka (který byl vnukem Marie Terezie a přemožitelem Napoleona u Aspern) z Hinenwieder na Karlsbrunn,dnešní Karlovu Studánku. V 19. století se Řád staral o vybudování dalších lázeňských objektů.
( viz přiložené kresby, malby, fotodokumentace a přehled jednotlivých objektů ).

Výstavba pokračovala i v období před první světovou válkou. Za první světové války byl provoz lázní značně omezen, mnoho léčebných domů obsadila armáda. Ale už v roce 1920 se tu léčilo 1000 pacientů.

Rok 1938 znamenal zábor pohraničí a Karlova Studánka připadla do Sudet s vyvlastněním řádového majetku. Provoz lázní převzala na krátkou dobu soukromá německá společnost, později celé lázně zabrala německá armáda.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.K.Studanka.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.04.2004 v 09:06 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz