Homepage

SDRUŽENÍ PŘÁTEL UMĚNÍ SPU 99

SDRUŽENÍ PŘÁTEL UMĚNÍ SPU 99

Sdružení bylo ustanoveno 1. srpna 1999 a jeho cílem je vytvoření střediska pro střetávání mládeže. Ve svém prohlášení uvádí: Sdružení bylo založeno s přesvědčením, že negativní společenské jevy jako je alkoholismus, násilí, vandalismus a drogová závislost nejsou nutným zlem, se kterým se musíme smířit, ale jsou výsledkem nezájmu mladých lidí o současný konzumní způsob života, ale také důkazem neschopnosti nabídnout mládeži společensky přijatelný způsob sebenaplnění. Sdružení je otevřeno všem, zejména mladým lidem se zájmem o kulturu, umění a ekologii. Na podzim 1999 byla městem sdružení přidělena do pronájmu za symbolické nájemné bývalá školka ve Všetulích (část města). Zde po úpravě probíhají programy. Kontakt: Jiří Kuhl, Vítězství 787, Holešov. tel.: 0635/22 130. další aktivisté: Miroslav Dvořák a Lubomír Kojetský.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Holesov.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 17.02.2004 v 18:23 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz