Homepage

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLEŠOV

POŽÁRNÍ OCHRANA, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLEŠOV

Historie organizované požární ochrany v Holešově se datuje od roku 1880, kdy byla založena Tělocvičně-hasičská jednota Sokol. Požární zbrojnice na Náměstí sv. Anny byla nevyhovující a tak byl vybudován v roce 1975 dům požární ochrany na Bořenovické ulici. V současné době působí v Holešově dvě jednotky. Předně je to stanice č. 2 Hasičského záchranného sboru okresu Kroměříž a jednotka Sboru dobrovolných hasičů. První z nich je financována okresním úřadem a její příslušníci jsou profesionálové. Druhá jednotka Sboru dobrovolných hasičů jsou, jak vyplývá už z názvu, členy při svém zaměstnání a má 15 členů. Obě jednotky jsou vybaveny moderní technikou. Zasahují společně a počet zásahů se pohybuje ročně kolem 50. Jednotky se mimořádně úspěšně zapojily při záchranných akcích při povodních v roce 1997.

Sbor dobrovolných hasičů má 64 členů, starostou je Vlastimil Mizera a jednatel Jaroslav Pařenica. V červnu 2000 oslaví 120. výročí založení.

KONTAKTNÍ ADRESA:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Bořenovská 1/1422
769 01 Holešov
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Holesov.cz

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 17.02.2004 v 18:12 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz