Homepage

Socha P. Marie

Původně raně barokní pískovcová socha v podživotní velikosti, stojící na vysokém dvojdílném podstavci. Znázorňuje Pannu Marii s dítětem na levé ruce. Na čelní straně je nápis: "O, Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás". Na pravé boční straně text : "Sochu tuto postavil L.P. 1666 Jiří Michna, obnovena r. 1778 a 1866 ". Na levé boční straně nápis: "L.P. 1936 Socha P.Marie nákladem dobrodinců pořízena nová podle vzoru staré a posvěcena 19.7.1936". Z původní sochařské práce z r. 1666 se nezachovalo nic. Kopie podstavce i sochy, vzniklé v průběhu 18. - 20. stol. byly zřejmě jen volně inspirovány starší předlohou.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 09:13 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz