Homepage

Historie obce Chvalčov

První písemná zmínka o zdejším osídlení je z roku 1365. Na území obce leží kopec sv. Hostýn, který byl osídlen již v 1. století před Kristem západními Kelty. To připomíná i dobře viditelný val. Traduje se, že toto místo navštívili věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj, ke kopci se váže známá pověst o zázračně odraženém vpádu Tatarů. Vrcholná sláva sv. Hostýna se traduje do r. 1912 ke korunovaci sochy P. Marie s Ježíškem papežem Piem X. V místě žil a tvořil malíř Schwaiger. Na počátku 20. století zde pobýval i s rodinou T. G. Masaryk.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 681 org. 56, 23.01.2004 v 14:56 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz