Homepage

Historie obce Jasenka

Obecní pečeť z r. 1748 obsahuje vyobrazení jasanu. Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských desk, podle něhož Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl na svém vsetínském panství. Samostatná obec Jasenka bývala označována také jako Horní Jasenka na rozdíl od Dolní Jasenky, jež byla vždy součástí Vsetína a tvořila jeho předměstí. R. 1516 bylo v Jasence 13 usedlostí včetně fojtství.

Obec byla elektrifikována r. 1930. Nejbližší železniční stanice je ve Vsetíně, obec má s okolím pouze autobusové spojení.  

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 15.03.2011 v 11:43 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz