Homepage

Historie kostela sv. Jiří

Kostel sv. Jiří v Uherském Hradišti

Po obvodu náměstí stávaly velkoměšťanské domy, v jeho středu gotický trojlodní kostel sv. Jiří, který byl značně poškozen při požáru v roce 1681 (ušetřena zůstala pouze klenutá sakristie a kaple sv. Kříže). I když byl postupně opravován a v roce 1744 znovu vysvěcen, dlouho svému účelu nesloužil. V roce 1780 byl kostel uzavřen a o pět let později zbořen. Dochovaly se z něj jen fragmenty stavebních článků, gotická monstrance a renesanční křišťálový kříž, dnes v majetku Slováckého muzea.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.01.2004 v 16:46 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz