Homepage

Ohradní zeď s portálem

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1940/2

Ohradní zeď s portálem

Při severovýchodní straně fary č.p. 36, parc.č. 9, 10

Zvlněná ohradní zeď rytmizované sloupky s pultovými stříškami je v severní části prolomena mohutným portálem. Ze stran vjezdu jsou polopilíře s přiloženými pilastry volutových hlavic nesoucími kladí. Diagonálně před ně na téměř krychlových soklech jsou umístěny sloupky s dříkem v dolní třetině kanelovaným, v horních dvou třetinách hladkým tordovaným. Hlavice nesou úsek architrávu i volutový útvar. Oblouk vjezdu zakončuje stlačený oblouk s volutovým hlavním klenákem a s římsovými úseky při patě oblouku, v nichž jsou kanelury s píšťalami a nad nimi vejcovec. Tento motiv se opakuje na příčníku nad dvoukřídlými vraty. Kamenné články z 1. poloviny 18.století. byly přeneseny údajně ze zrušeného kostela Panny Marie na Předhradí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.03.2004 v 14:34 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz