Homepage

Socha sv. Jana Nepomuckého

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1742

Socha sv. Jana Nepomuckého

Selské náměstí, proti domu č.p. 38, parc.č. 427

Na obdélném, vpředu do půlkruhu vyklenutém kamenném stupni je umístěn hladký sokl na půdorysu kříže s čelní střední částí zvlněnou, který nese hranolový podstavec, dole rozšířený a po bocích doplněný masivními vztyčenými volutami, jež ukončuje římsa. Nad ní drobný soklík, na čelní straně zdobený mušlí, nese vysokou, štíhlou, esovitě prohnutou postavu světce, které v levé ruce spočívá kříž. Pravá ruka přidržuje o bok opřenou rozevřenou knihu s biretem. Na čelní straně podstavce je reliéfní nesymetrické rokajové kartuši latinský nápis datující tuto barokní sochařskou práci chronogramem do roku 1759.
Socha stála původně ve farní zahradě, odkud byla při stavbě školní budovy v roce 1869 přemístěna. Její další transfer proběhl v roce 1904. Opravována v letech 1871, 1924, 1968.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 24.11.2003 v 15:15 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz