Homepage

Ambit dominikánského kláštera

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3773/4

Ambit dominikánského kláštera

Žerotínovo náměstí, parc.č. 646/1

Čtyřkřídlý ambit na obdélníkovém půdorysu, přiléhající k jižní straně kostela sv. Michala, klenutý křížovou klenbou. Přístupný ze severu dvěma portály z kostela a ze západu vstupem z uličního traktu. Ve vnější zdi ambitu půlkruhová okna dozděná do původních gotických. Severní a východní křídlo vzniklo před rokem 1380, zbývající část v 80. letech a 90. letech 14. století.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 20.11.2003 v 12:51 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz